A személyes adatok védelmének feltételei

Ha Ön ügyfelünk, hírlevelünk előfizetője vagy e-shop látogatója, akkor megbízza velünk személyes adatait.

Személyes adatainak biztonsága kiemelten fontos számunkra. Ezért kellő figyelmet fordítunk a személyes adatokra és azok védelmére. Ebben az adatvédelmi irányelvben szeretnénk tájékoztatni Önt arról, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és hogyan folytatjuk azok felhasználását.

I. Alapvető rendelkezések

 1. A személyes adatok feldolgozója a természetes egyének személyes adatok feldolgozása vonatkozásában történő védelméről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének (7) bekezdése szerint, valamint az ilyen adatok szabad mozgásáról (a továbbiakban: "GDPR") SKITT s.r.o. társaság, azonosító: 05856116, székhelye: Suchardova 1687/1, 702 00 Ostrava, bejegyezve az Ostravai Regionális Bíróságnál vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, a C szakasz 69671. sz.(a továbbiakban: "ügyintéző").
 2. A rendszergazda elérhetőségei a következők:
  Cím: Suchardova 1687/1, 702 00 Ostrava, Czech republic
  Email: obchod@skitt.cz
 3. Személyes adatogatnak értjük minden információt, amit ön azonosít vagy természetes személyt azonosítható; azonosítható természetes személy olyan természetes személy, akit lehet közvetve vagy közvetlenül beazonosíthat, különösen egy adott azonosítóra hivatkozva, például név, azonosítható szám, helyadatok, hálózati azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitásának egy vagy több sajátos eleme.

II. Erőforrások és kategóriák személyes adatok feldolgozása

 1. Rendszergazda feldolgozza személyes adatokat, amiket megadott vagy személyes adatokat, amelyek a rendszergazda megszerezte az Ön megrendelés teljesítése közben.
 2. Rendszergazda feldolgozza az Ön azonosító és elérhetőség adattjait a szükséges a szerződés teljesítéséhez.

III.  A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja

 1. A személyes adatok feldolgozásának jogi oka és célja az
  • szerződés teljesítésé Ön és rendszergazda között a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján b) GDPR.
  • jogos érdeke a rendszergazdának közvetlen marketing biztosítása (különösen az üzleti feltételek és hírlevelek küldésé) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a) GDPR,
  • összefüggésben a 480/2004. sz. törvény 7. §-annak (2) bekezdésével némelyik az információs társadalom egyes szolgáltatásairól, hogy nem következett be az áru megrendelése vagy szolgáltatás.
 2. A személyes adatok feldolgozásának célja
  • az Ön megrendelés feldolgozása és valamint az Ön és az rendszergazda közötti szerződéses kapcsolatból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása; A megrendeléskor ki vannak kérve a személyes adattjai, amelyek szükségesek a sikeres megrendelés elrendeléséhez (név és cím, szállítói címe, számlázási címe, email, telefon, banki kapcsolat), személyes adatok megadása kötelező a szerződés kötésé és teljesítéséhez, a személyes adatok megadása nélkül nemlehetséges a szerződés kötésé vagy a rendszergazda oldalszámáról teljesíteni.
  • üzleti üzenetek küldése és egyéb marketing tevékenységek végzése
  • elégedettség a vásárlással, amelyet e-mailes kérdőíveken keresztül megtudhatunk az Ügyfél ellenőrzött programján belül, amelyben a mi e-shopunk be van kapcsolódva. Ezt mindig elküldjük Önnek, hacsak nem tagadja meg kereskedelmi közléseink küldését a bizonyos szolgáltatási információs kötelezettségekről szóló törvény 7. szakaszának 3. bekezdésével összhangban. Ha Ön nem kívánja a vásárlással elégedettségű kérdőívet megkapni értesítsen minket a következő email címben: obchod@skitt.cz, vagy bármikor jelentkezhet más kérdőívek elutasításával a kérdőívvel ellátott e-mailben található link használatával. A visszajelzéseket és piaci helyzetünk elemzését értékelő kérdőívek küldéséhez egy processzort használunk, amely a Heureka.cz portál üzemeltetője; Erre a célra továbbadhatunk információkat a megvásárolt árukról és az Ön e-mail címéről.
 3. A rendszergazda nincs automatikus egyéni döntése a GDPR 22. cikke értelmében.

IV. Adattárolási időszak

 1. Az rendszergazda tárolja a személyes adatokat
  • az Ön és az ügyintéző közötti szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásához, valamint a jelen szerződéses jogviszonyok szerinti igények érvényesítéséhez szükséges időre (a szerződéses jogviszony megszűnésétől számított 15 évig).
  • az adásvételi szerződésből eredő minden jog és kötelezettség biztosításához feltétlenül szükséges időre, azaz a megrendelés időtartamára és a jótállási időre
  • mindaddig, amíg a személyes adatok marketing célú feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásra kerül, legfeljebb 5 évre, ha a személyes adatokat a hozzájárulás alapján kezelik
  • hozzájárulás a beszélgetéshez 5 év
  • kommunikáció 2 év
 2.  A személyes adatok megőrzési időszaka után az adminisztrátor törli a személyes adatokat.

V. A személyes adatok címzettjei (az adatkezelő alvállalkozói)

 1. Az Ön adattjai át lesznek adva, vagyis közvetítve harmadik személynek csak akkor, he szükségszerű az adásvételi szerződés teljesítéshez, jogos érdek alapján, vagy ha előtte egyetértett vele.

 2. Személyes adatokat továbbítjuk

  • Megrendelés online kifizetés érdekében (fizetési kártya, vagy gyors banki átutalási gomb) fizetésfeldolgozó szolgáltatók (Global Payments s.r.o.)
  • Az áru kiszállítás érdekében a szerződéses csomagszállítóknak (GLS)
  • Az Ön elégedésége érdekében a vásárlásról, mindegyik vásárlás után az ön e-mail címét és információt a vásárolt áruról a Heureka.cz portálnak
  • a skitt.hu e-shop fejlesztés és adminisztráció és vásárlási folyamat érdekében van az Ön személyes adattjaihoz hozzáférésé a mi külső szolgáltatóknak Shoptet s.r.o. tarsaságnak. Ennek a tarsaságnak az adattjai titkosítva van és a Prágai szervereire menti
  • ha szükségszerű szolgáltatásaink illegális használatának kivizsgálása vagy bírósági eljárás céljából szükséges, az adatokat tovább lehet adni bűnügyi nyomozó hatóságoknak, ügyvédeknek, bíróságok bármelyik szerződés érvényesítése vagy megkötése céljából Önnel
 3. Az őszes szolgáltatóinktól szerződésbe kérjük, hogy dolgozza fel a személyes adattjait a személyes adatok védelmének feltételei és alkalmazandó jogszabályok megfelelésével.

 4. Az adatkezelő nem szándékozik személyes adatokat továbbítani harmadik országba (egy EU-n kívüli országba) vagy egy nemzetközi szervezetnek.

VI. Az Ön jogai

 1. A GDPR-ben meghatározott feltételek mellett Ön rendelkezik

  továbbítjuk

  • hozzá férése van a személyes adattjaihoz a GDPR 15. cikke szerint,
  • joga van a személyes adattok megváltoztatásához a GDPR 16. cikke szerint, vagy esteleg a korlátozni feldolgozás a GDPR 18. cikke szerint
  • joga van a személyes adattaji kitörléséhez a GDPR 17. cikke szerint
  • joga van kifogásolni a személyes adattok feldolgozását a GDPR 21. cikke szerint
  • joga van az adatok átviteléhez a GDPR 20. cikke szerint
  • joga van visszavonni beleegyezését feldolgozástól írásban vagy elektronikusan az ügyintéző címére vagy emailre feltételek 1. cikkében említettek szerint
 2. Továbbá Önnek jogában áll panasz benyújtáshoz a Adatvédelmi hivatalba, ha úgy ítéli meg, hogy a személyes adatait jogellenesen dolgozzuk fel

VII. A személyes adatok biztonságának feltételei

 1. Ügyintéző kijelenti, hogy megtett minden szükséges technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket a személyes adatok biztoság érdekében
 2. Ügyintéző megtett minden technikai óvintézkedést az adattárak és személyes adatok papírforma védelmére. 
 3. Ügyintéző kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak felhatalmazott személyeknek van hozzáférésé

VIII. Záró rendelkezés

 1. A megrendelés küldés az internetes megrendelő űrlap igazolja, hogy megvan ismerkedve a személyes adatok felétteleivel és egészében elfogadja. 
 2. Ezekkel a feltételekkel egyetért azáltal, hogy az online űrlapon keresztül bepipálja jelölőnégyzetet. Bepipálásával megerősíti, hogy ismeri a személyes adatok védelmének feltételeit, és azokat teljes mértékben elfogadja.
 3. Ügyintéző jogosult megváltoztatni ezeket a feltételeket. És az új verzióját a személyes adatok védelmének feltételeit az internetes oldalán publikálni.

IX. Hatályoság

 1. Jelen adatvédelmi szabályzat 2022. november 1-jén lép hatályba.